ประวัติ ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล

ชัยธวัช ตุลาธน

ชัยธวัช ตุลาธน เป็นนักการเมืองชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2521 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ชัยธวัช ตุลาธน เริ่มเข้าสู่งานการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) และปี พ.ศ. 2541 เป็นเลขาธิการ สนนท. ต่อมาได้ทำงานด้านความคิด โดยเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2561

ในปี พ.ศ. 2561 ชัยธวัช ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกับธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และปิยบุตร แสงกนกกุล โดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 2 ของพรรค

ในปี พ.ศ. 2563 ชัยธวัช ได้รับเลือกเป็นรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล และในปี พ.ศ. 2566 ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกล ต่อมาในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566 ชัยธวัชได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ แทนพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่ลาออกเพื่อทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้าน

ชัยธวัช ตุลาธน

ชัยธวัช ตุลาธน มีผลงานโดดเด่นในหลายด้าน เช่น

  • การผลักดันร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เพื่อยกเลิกความผิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
  • การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูประบบการขึ้นศาลคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  • การผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกฟ้องคดีอาญาที่เป็นพรรคการเมือง
  • การผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ชัยธวัช ตุลาธน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ขงเบ้งแห่งก้าวไกล” เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการวางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้กับพรรคก้าวไกลมาโดยตลอด

You Might Also Like