เห็ดขี้ควาย: เห็ดพิษที่มีฤทธิ์หลอนประสาท

เห็ดขี้ควาย

เห็ดขี้ควาย (Psilocybe cubensis) เป็นเห็ดราชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในเขตร้อน เห็ดชนิดนี้มีสาร psilocybin ซึ่งเป็นสารหลอนประสาท

ลักษณะเห็ดขี้ควาย:

 • หมวกเห็ดมีสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม
 • ลำต้นมีสีขาว
 • ใต้หมวกมีครีบสีน้ำตาลดำ
 • เห็ดขี้ควายมักขึ้นเป็นกลุ่มบนพื้นดินที่มีมูลสัตว์

ผลของการกิน เห็ดขี้ควาย

 • สาร psilocybin มีผลต่อระบบประสาท ทำให้เกิดอาการหลอนประสาท ประสาทหลอน ความคิดและอารมณ์เปลี่ยนแปลง คลื่นไส้ อาเจียน
 • ผลของเห็ดขี้ควายจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่กิน สภาพร่างกาย และสภาพจิตใจของผู้กิน

ความอันตรายที่เกิดขึ้น:

 • เห็ดขี้ควายเป็นเห็ดพิษ การกินเห็ดขี้ควายอาจทำให้เกิดอาการป่วย หรือเสียชีวิตได้
 • สาร psilocybin เป็นสารเสพติด การเสพติดอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

ข้อควรระวัง:

 • ไม่ควรเก็บหรือกินเห็ดขี้ควาย
 • ห้ามนำเห็ดขี้ควายมาขาย หรือแจกจ่าย
 • ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กกินเห็ดขี้ควาย

You Might Also Like