ปฏิทินวันพระเดือนเมษายน 2567

วันพระเดือนเมษายน 2567

วันพระเดือนเมษายน 2567 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ และ วันแรม 15 ค่ำ ของทุกเดือน เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมไปทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ และรักษาศีล

ในเดือนเมษายน 2567 มีวันพระดังนี้

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 แรม 8 ค่ำ
 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 แรม 15 ค่ำ
 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ
 • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ

กิจกรรมที่นิยมทำในวันพระ

 • ตักบาตร: ใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์
 • ฟังเทศน์: ฟังธรรมะจากพระภิกษุสงฆ์
 • รักษาศีล: งดเว้นจากการทำบาป
 • นั่งสมาธิ: ฝึกสมาธิ
 • เวียนเทียน: บูชาพระรัตนตรัย

การไปวัดในวันพระ

 • เป็นโอกาสในการทำบุญกุศล
 • เป็นการผ่อนคลายจิตใจ
 • เป็นการพบปะสังสรรค์กับญาติธรรม

วันพระ เป็นวันที่ดีสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยในการทำบุญกุศล พัฒนาจิตใจ และพบปะสังสรรค์กับญาติธรรม

You Might Also Like