ปรีดี พนมยงค์ คือใคร ทำไมคนรออ่าน จดหมายปรีดี

ปรีดี พนมยงค์

ปรีดี พนมยงค์ คือใคร

ปรีดี พนมยงค์ หรือที่รู้จักในชื่อหลวงประดิษฐ์ มนูธรรม คือบุคคลสำคัญในวงการกฎหมาย, การศึกษา, การเมือง, และการทูตของประเทศไทยในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่มีผลงานและอิทธิพลอย่างมากมาย

ประวัติ ปรีดี พนมยงค์

ปรีดี พนมยงค์ เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2443 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีครอบครัวที่มาจากฐานะที่ค่อนข้างดี ปรีดีเริ่มศึกษาที่โรงเรียนศาลาปูน และดำเนินการศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร และโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลกรุงเก่า ก่อนที่จะย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบและโรงเรียนกฎหมาย ต่อมาเขาได้รับทุนไปศึกษาด้านกฎหมายที่ฝรั่งเศส และสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยปารีส

อาชีพและผลงาน

ปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยในปี พ.ศ.2475 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยในปัจจุบัน

ในฐานะนักการเมืองและนักการทูต เขาได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์และทำงานในหลายๆ ตำแหน่งสำคัญ รวมถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

ชีวิตส่วนตัวและการจากไป

ปรีดี พนมยงค์ สมรสกับท่านผู้หญิงพูนศุข (ณ ป้อมเพชร) และมีบุตร-ธิดา รวม 6 คน เขาถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจวาย ณ บ้านพักชานกรุงปารีส เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2526 ในวัย 83 ปี

มรดกและอิทธิพล

ปรีดี พนมยงค์ ทิ้งมรดกทางความคิดและการเมืองที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เขาเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันและทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและรัฐบาลในแบบที่เป็นประชาธิปไตยและเปิดกว้าง ผลงานและชีวิตของเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นที่ระลึกถึงในหมู่คนไทยหลายรุ่นถึงปัจจุบัน.

You Might Also Like