ประวัติ ณัฐธีรา บุญศรี ทายาทเซ็นทรัล ผงาดนำทัพห้างในเครือ

ณัฐธีรา บุญศรี

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้ประกาศการแต่งตั้งณัฐธีรา บุญศรี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล

ณัฐธีรา บุญศรี หรือที่รู้จักกันในนาม “โอ๊ด” เป็นทายาทรุ่นที่สามของตระกูลจิราธิวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูงผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในวงการธุรกิจค้าปลีก โดยเธอจบการศึกษาจาก Boston College ในสาขาเศรษฐศาสตร์ และจาก Harvard Business School ในสาขาบริหารธุรกิจ

ณัฐธีรา บุญศรี มีประวัติการทำงานที่โดดเด่น มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและบูรณาการกลยุทธ์ของธุรกิจหลากหลายสาขา เช่น แฟชั่น, อาหาร, ฮาร์ดไลน์, และสินทรัพย์ โดยเธอให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมและการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรีและกว้างขวาง

นอกจากนี้ ณัฐธีรา บุญศรี ยังมีส่วนสำคัญในการยกระดับและปรับปรุงพื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้า เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้า

You Might Also Like