ประวัติ สพรั่ง กัลยาณมิตร อดีตบิ๊ก คมช.

สพรั่ง กัลยาณมิตร

สพรั่ง กัลยาณมิตร เป็นนายทหารไทยที่มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัฐประหารปี 2549 ซึ่งโค่นล้มรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในอดีตเขาเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (คปค.) และเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)

ประวัติ สพรั่ง กัลยาณมิตร

สพรั่ง กัลยาณมิตร เกิดในจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2491 และได้รับการศึกษาในหลักสูตรทหารหลายหลักสูตร รวมถึงการจบการศึกษาปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พล.อ.สพรั่ง ได้รับการแต่งตั้งในหลายตำแหน่งที่สำคัญในกองทัพบก ก่อนที่จะเกษียณราชการในปี 2551 และหลังจากนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่บ้านพักย่านพหลโยธิน และกลับไปใช้ชีวิตที่ลำปาง – เชียงใหม่ กับครอบครัว

การเสียชีวิตของ สพรั่ง กัลยาณมิตร เมื่ออายุ 75 ปี จากโรคมะเร็งปอดถือเป็นการปิดตำนานของนายทหารที่มีอิทธิพลในการเมืองและทหารของประเทศไทยในยุคหนึ่ง

You Might Also Like