คำขวัญวันเด็ก 2563 และรวมคำขวัญวันเด็กทุกปี

คำขวัญวันเด็ก 2563 และรวมคำขวัญวันเด็กทุกปี

รวบรวมคำขวัญวันเด็กทุกปี รวมทั้งคำขวัญวันเด็ก2563 ไว้ที่นี่แล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พ.ศ. 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”
พ.ศ. 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”
พ.ศ. 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
พ.ศ. 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
พ.ศ. 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
พ.ศ. 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

 

You Might Also Like