โจ ไบเดน
วาไรตี้

รู้จัก โจ ไบเดน หลังมีข่าวเยือน อิสราเอล สัปดาห์นี้ 

ประวัติ โจ ไบเดน หรือ Joseph Robinette Biden Jr. คือผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 46 ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา