ข่าว

นายชัยธวัช ตุลาธน คือใคร ?

นายชัยธวัช ตุลาธน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ต๋อม” หรือ “ชัยธวัช แซ่โค้ว” เป็นผู้ชายวัย 44 ปี ที่เกิดวันที่ 15 ต.ค. 2521 ศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย