นายชัยธวัช ตุลาธน คือใคร ?

นายชัยธวัช ตุลาธน คือใคร ?

นายชัยธวัช ตุลาธน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ต๋อม” หรือ “ชัยธวัช แซ่โค้ว” เป็นผู้ชายวัย 44 ปี ที่เกิดวันที่ 15 ต.ค. 2521 ศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่ยังเป็นนิสิตเขาได้เริ่มสนใจในเรื่องการเมือง ซึ่งมีโอกาสไปสังเกตการณ์การชุมนุมสมัชชาคนจน และได้เข้าร่วมกิจกรรมของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

รวมถึงได้เป็นเลขาธิการภายในองค์กรดังกล่าว เขายังมีความสนิทสนมกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และได้ร่วมทำกิจกรรมกับธนาธร ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัย

You Might Also Like