ชัยธวัช ตุลาธน
ข่าว

ประวัติ ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล

ชัยธวัช ตุลาธน เป็นนักการเมืองชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2521 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย