การศึกษา

คำขวัญวันเด็ก 2563 และรวมคำขวัญวันเด็กทุกปี

รวบรวมคำขวัญวันเด็กทุกปี รวมทั้งคำขวัญวันเด็ก2563 ไว้ที่นี่แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” พ.ศ. 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” พ.ศ. 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา