บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเงินรูดซื้อของเพิ่มอีก

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน กว่า 13.6 ล้านคน รับเงินอีก 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64

ที่ประชุม ครม. อนุมัติหลักการเยียวยามาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายออกมา หลายโครงการ

รวมถึง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

โดยที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวนกลุ่มเป้าหมายราว 13.6 ล้านคน

โดยให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64) รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท

อีกทั้งยังเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มเปราะบาง จำนวนเป้าหมายราว 2.5 ล้านคน ช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64) รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท

You Might Also Like