เตรียมตัวสอบ! กำหนดการสอบภาค ก. ปี 2567 (ก.พ.67)

ก.พ.67

สำนักงาน ก.พ. เตรียมเปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป บุคคลประสงค์เข้ารับราชการ (ภาค ก.) ประจำปี 2567 หรือสอบ ก.พ.67

ล่าสุด ยังไม่มีการประกาศรับสมัครสอบภาค ก. อย่างเป็นทางการ แต่มีการเปิดให้ผู้สนใจ กรอกข้อมูลล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและลดเวลาในวันสมัครสอบจริง ทั้งการสอบแบบ Paper & Pencil (ข้อเขียน) และ e-Exam (ระบบอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/ (https://job3.ocsc.go.th/)

กำหนดการสอบภาค ก. (คาดการณ์)

  • วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 (สอบข้อเขียน Paper & Pencil)
  • วันประกาศผลสอบ วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2567

หมายเหตุ

  • กำหนดการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ควรติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักงาน ก.พ.
  • การกรอกข้อมูลล่วงหน้า ไม่ใช่ การสมัครสอบ

ติดตามความเคลื่อนไหวและประกาศรับสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 ได้ทาง

You Might Also Like