วาไรตี้

“40 แคปชั่นกำลังใจ” ไว้เพื่อพลังบวก ชีวิตดีขึ้นทันตา

แคปชั่นกำลังใจ ให้ที่ดีคือให้อภัย ให้ต่อไป คือให้โอกาสตัวเอง กำลังใจที่ดี คือกำลังใจจากตัวเอง กังวลให้น้อยลง ยิ้มให้มากขึ้น ยิ่งแคร์น้อยลงเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น ก็แค่ล้มเลิกในวันนี้ ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ไปต่อ การคิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเอง แต่มันเป็นการเพิ่มพลังใจให้ตัวเองต่างหาก ใช้ชีวิตง่ายๆ เดินไปอย่างเงียบๆ ก้าวทีละก้าว จำสิ่งที่น่าจดจำ และทำในสิ่งที่ควรทำ อย่าใส่ใจกับ