เจ้าชายอับดุล มาทีน
ข่าว

พระประวัติ เจ้าชายอับดุล มาทีน

เจ้าชายอับดุล มาทีน เป็นลูกชายของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล บลกียะฮ์ และเจ้าหญิงมาเรียม อับดุล อาซิซ โดยมีพี่ชายคือเจ้าชายอับดุล อาซิม ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2534