การศึกษา

เสียงของคนรุ่นใหม่ ในการประกาศจุดยืนประชาธิปไตย

เสียงจากนักศึกษา รุ่นใหม่ ที่ประกาศจุดยืนประชาธิปไตย กว่า 20 สถาบัน จุดยืนประชาธิปไตยของแต่ละมหาวิทยาลัย #เสาหลักจะไม่หักอีกต่อไป – Chulalongkorn University #KUไม่ใช่ขนมหวานราดกะทิ – Kasetsart University #ที่ยุบอนาคดใหม่พี่มหาลัยกูทั้งนั้น – Thammasat University #มหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่ง – Chiang Mai University