กยศ ต้านภัยโควิด
การศึกษา

กยศ. ลดดอกฝ่าโควิด 19 หักเงิน 10 บาทต่อเดือน

กยศ. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต โควิด 19 ลดจำนวนหักรายเดือนรายละ 10 บาท ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า