ก้อง ห้วยไร่
ข่าว

ก้อง ห้วยไร่ ประวัตินักร้อง นักแสดง สุดอารมณ์ดี

ก้อง ห้วยไร่ มีชื่อจริงว่า อัครเดช ยอดจำปา เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2530 นักร้องลูกทุ่ง หมอลำ นักแสดง สุดอารมณ์ดี